Discussion:
GW£/ skrzynka na gazomierz....
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
J.S.
2007-05-30 16:12:05 UTC
Permalink
Mo¿e kto¶ ostatnio to przerabia³? W zasadzie mo¿na kupiæ bez problemu ale
ceny chore.....
Kostek988
2007-05-30 17:37:06 UTC
Permalink
Post by J.S.
Mo¿e kto¶ ostatnio to przerabia³? W zasadzie mo¿na kupiæ bez problemu ale
ceny chore.....
a co to ?
googlarka strajkuje jak lekarze i nauczyciele ?

ok, nie czepiam siê ju¿ , dla leniwych :

http://www.ken-system.pl/


http://sklep.weba.com.pl/
J.S.
2007-05-30 22:09:18 UTC
Permalink
Post by Kostek988
Post by J.S.
Mo¿e kto¶ ostatnio to przerabia³? W zasadzie mo¿na kupiæ bez problemu ale
ceny chore.....
a co to ?
googlarka strajkuje jak lekarze i nauczyciele ?
http://www.ken-system.pl/
http://sklep.weba.com.pl/
DZIÊKI.... w³a¶nie mam cennik tej pierwszej firmy i wydaje mi sie ¿e ponad
600,00 na plastikow± skrzynkê to trochê przesada, mia³em nadziejê ¿e kto¶
mo¿e znalaz³ jak±s sensowniejsz± ofertê..... ale dziêkuje w ka¿dym razie,
jak znajdê to siê podzielê wiedz± :)
Bartek eN
2007-05-31 20:28:42 UTC
Permalink
Napisz do nich
http://www.allegro.pl/item201056402_skrzynka_gazowa.html

pisza, ze sa producentem, moze maja takie jakiej potrzebujesz i w lepszej
cenie

Pzdr

Bartek

Felinka
2007-05-31 08:50:18 UTC
Permalink
Post by J.S.
Mo¿e kto¶ ostatnio to przerabia³? W zasadzie mo¿na kupiæ bez problemu ale
ceny chore.....
w zesz³ym roku kupowa³am na kopciñskiego 43, ceny nie pamiêtam ale chyba
nie by³a az taka kosmiczna !!

Felinka
Loading...